Share

Diather Test Hormon TSH, domowy test do oznaczania poziomu hormonu TSH we krwi, kondycja tarczycy, 1 sztuk

By diather
New

In stock

Here's why you'll love OnBuy:

 • We're trusted - with over 49,000 Trustpilot reviews and an 'Excellent' rating
 • We verify all of our sellers - you can shop millions of products with confidence
 • Easy payments - all major credit cards accepted, as well as PayPal

See full product description & details

You're eligible for PayPal's 180-day Buyer Protection OnBuy has partnered with PayPal to offer you superior protection - you're eligible for 180-day PayPal Buyer Protection as standard, even if you paid by card.
Read more here.

£8.99
+£4.99 Delivery
Add to Basket
 • Secure checkout powered by PayPal
 • 30-day returns as standard OnBuy's minimum returns period is 30 days for most products. There are however some exceptions e.g. perishable goods, personalised items, digital downloads etc. Please read our T&Cs for more information.
 • Secure checkout powered by PayPal
 • 30-day returns as standard OnBuy's minimum returns period is 30 days for most products. There are however some exceptions e.g. perishable goods, personalised items, digital downloads etc. Please read our T&Cs for more information.

In stock

See full product description & details

Deliver to: Mainland UK

Standard (£4.99): Thu 25th - Sat 27th Aug

Sold by: IBAHSTORE.COM

Add to Basket
Description & Details

Summary

 • Szybki test do oznaczania stężenia TSH w próbce krwi pobranej z opuszki palca, krótki czas wykonania testu, wynik w ciągu 10 minut.
 • Test ma na celu określenie stężenia TSH we krwi. Czułość testu wynosi 5uIU/ml. Kliniczne zastosowanie pomiaru poziomu TSH jest przydatne w diagnostyce niedoczynności tarczycy, której charakterystycznymi objawami są nadmierna nerwowość, drażliwość, uczucie gorąca, problemy ze snem, biegunka czy podwyższone ciśnienie krwi.
 • The test is designed to determine the concentration of TSH in the blood. The sensitivity of the test is 5uIU / ml. The clinical application of measuring TSH levels is useful in the diagnosis of hypothyroidism, the characteristic symptoms of which are excessive nervousness, irritability, feeling hot, sleep problems, diarrhea or increased blood pressure.
 • A quick test for determining the concentration of TSH in a blood sample taken from a fingertip, short execution time test, result within 10 minutes.

Diather Test Hormon TSH, domowy test do oznaczania poziomu hormonu TSH we krwi, kondycja tarczycy, 1 sztuk Description

TEST Hormon TSH kaseta 1 sztuka DIATHER

TEST HORMON TSH (1 test) domowy test kasetowy do oznaczania stężenia TSH we krwi w diagnostyce chorób tarczycy

PODANIE

Szybki test do oznaczania stężenia TSH w próbce krwi pobranej z opuszki palca, krótki czas wykonania testu, wynik w ciągu 10 minut.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Test ma na celu określenie stężenia TSH we krwi. Czułość testu wynosi 5uIU/ml. Kliniczne zastosowanie pomiaru poziomu TSH jest przydatne w diagnostyce niedoczynności tarczycy, której charakterystycznymi objawami są nadmierna nerwowość, drażliwość, uczucie gorąca, problemy ze snem, biegunka czy podwyższone ciśnienie krwi.

WSKAZANIA DO BADANIA

nadwaga

zmęczenie

senność

słabość

zmiana nastroju

wypadanie włosów

nieregularne cykle miesiączkowe

STRESZCZENIE

TSH jest hormonem stymulującym tarczycę, wytwarzanym przez przysadkę mózgową, który stymuluje tarczycę do wytwarzania i wydzielania hormonów tarczycy (tyroksyny – T4 i trójjodotyroniny – T3). Przysadka mózgowa zwiększa wydzielanie TSH w odpowiedzi na niższe poziomy hormonów tarczycy. Zmniejszone wydzielanie TSH występuje przy nadmiarze hormonów tarczycy. Tak więc regulacja wydzielania TSH opiera się na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego z hormonami tarczycy. Gdy wolna tyroksyna (fT4) i trijodotyronina (fT3) są niskie, poziom TSH jest wysoki. I odwrotnie, wysokie fT4 i wysokie fT3 utrzymują niski poziom TSH. Badanie poziomu TSH we krwi jest podstawowym testem sprawdzającym, czy tarczyca działa prawidłowo. Dlatego należy mierzyć stężenie TSH w nadczynności tarczycy, niedoczynności tarczycy, a także kontrolować terapię zastępczą hormonami tarczycy, zwłaszcza w przypadku niedoczynności tarczycy. Obniżony poziom TSH wiąże się z nadczynnością tarczycy, której charakterystycznymi objawami są nadmierna nerwowość, drażliwość, uczucie gorąca, problemy ze snem, biegunka i podwyższone ciśnienie krwi. Podwyższony poziom TSH wskazuje na niedoczynność tarczycy, której charakterystycznymi objawami są zmęczenie, senność, osłabienie, nadwaga, zaparcia, zwiększone wypadanie włosów czy obniżony nastrój.

PAKIET ZAWIERA

1 saszetka z testem kasetowym i pipetą kapilarną

1 podkładka do dezynfekcji

1 sterylny lancet (nakłuwacz) do pobrania próbki krwi

1 pojemnik z zakraplaczem zawierający 1 ml odczynnika

instrukcja użycia

TEST Hormone TSH cassette 1 piece DIATHER

TEST HORMON TSH (1 test) home cassette test for determining the concentration of TSH in the blood for the diagnosis of thyroid diseases

APPLICATION

A quick test for determining the concentration of TSH in a blood sample taken from a fingertip, short execution time test, result within 10 minutes.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The test is designed to determine the concentration of TSH in the blood. The sensitivity of the test is 5uIU / ml. The clinical application of measuring TSH levels is useful in the diagnosis of hypothyroidism, the characteristic symptoms of which are excessive nervousness, irritability, feeling hot, sleep problems, diarrhea or increased blood pressure.

INDICATIONS FOR THE TEST

overweight

tiredness

somnolence

weakness

change of mood

hair loss

irregular menstrual cycles

SUMMARY

TSH is a thyroid stimulating hormone, produced by the pituitary gland, which stimulates the thyroid gland to produce and secrete thyroid hormones (thyroxine - T4 and triiodothyronine - T3). The pituitary gland increases the secretion of TSH in response to lower levels of thyroid hormones. Reduced secretion of TSH occurs with an excess of thyroid hormones. Thus, the regulation of TSH secretion is based on the principle of negative feedback with thyroid hormones. When free thyroxine (fT4) and triiodothyronine (fT3) are low, TSH levels are high. Conversely, high fT4 and high fT3 keep TSH levels low. Testing your TSH level in your blood is the basic test to check if your thyroid is working properly. Therefore, the concentration of TSH should be measured in hyperthyroidism, hypothyroidism, as well as the control of thyroid hormone replacement therapy, especially in the case of hypothyroidism. Reduced TSH levels are associated with hyperthyroidism, the characteristic symptoms of which are excessive nervousness, irritability, feeling hot, sleep problems, diarrhea and increased blood pressure. Increased TSH levels indicate hypothyroidism, the characteristic symptoms of which are fatigue, drowsiness, weakness, overweight, constipation, increased hair loss or depressed mood.

PACKAGE CONTAINS

1 sachet with a cassette test and a capillary pipette

1 disinfection pad

1 sterile lancet (lancing device) for obtaining a blood sample

1 container with a dropper containing 1 ml of the reagent

instructions for use

Details

OPC P8FHKXM
Brand
diather
Codes 5902205131945 (EAN)
Rank #22 Medical Health Test Kits
#506 Home Medical Supplies & Equipment

Compare Sellers

 • New from £13.98
Delivery to: Mainland UK
Seller Ratings Warranty Returns Price Delivery Total Quantity
(106 reviews)
-
30 Days
Free Returns: No
£8.99
+£4.99 Delivery
Est. Delivery: 25th-27th Aug
£13.98
Add To Basket

Price Graph

Price history - lowest £13.98 (18/08/2022)

Product price history A line chart showing the price history for Diather Test Hormon TSH, domowy test do oznaczania poziomu hormonu TSH we krwi, kondycja tarczycy, 1 sztuk. £13.98 - 15/09/2021 £13.98 - 31/10/2021 £13.98 - 26/06/2022 £13.98 - 18/08/2022 1/10/2021 1/01/2022 1/04/2022 1/07/2022 £14.33 £14.08 £13.83 £13.58 £13.33 £13.08 £12.83 £12.58
Browse All Medical Health Test Kits

Highest Rated in Medical Health Test Kits

Other Popular Brand Products in Home Medical Supplies & Equipment

Popular products recommended for you

Delivery Address

Sign in to view all of your delivery addresses

OR

Enter your delivery address

Wait! You have something in your basket!

Did you know we can save your basket and send it to you?
Simply enter your email address below.

No thanks, I'd rather miss out

This page has expired.

Please refresh the page to continue shopping.

Refresh and continue