Share

O.B. Original Normal 32 pieces

By Johnson Johnson
New

In stock

Here's why you'll love OnBuy:

  • We're trusted - with over 74,000 Trustpilot reviews and an 'Excellent' rating
  • We verify all of our sellers - you can shop millions of products with confidence
  • Easy payments - all major credit cards accepted, as well as PayPal

See full product description & details

Cashback
£10.50
+£4.99 Delivery
Price After Cashback £10.40 It pays to OnBuy it! You get instant Cashback on everything you buy As soon as you've earnt it, you can spend it! Use it on your next order, save it or withdraw it It's as simple as that! No codes, no catches and no cost to you Find out more
£0.10 instant Cashback on this item
+£4.99 Delivery
30 Day returns
1% Cashback
Add to Basket

In stock

See full product description & details

Delivery: Standard (£4.99): Sat 1st - Tue 4th Jun

Sold by: IBAHSTORE.COM

Add to Basket

Compare Similar Products to O.B. Original Normal 32 pieces

Description & Details

Summary

  • Hygienic tampons O.B. Original is a convenient hygiene product that allows you to feel fresh and confident during your period. They use the Fluid Lock twisted groove system, which effectively and efficiently directs the fluid into the tampon. Normal size is best for light and heavy bleeding.
  • Application O.B. Norrmal size is recommended on days with light to moderately heavy bleeding.
  • Warnings If you feel unwell during your period and develop fever, vomiting, diarrhea, headache, throat, dizziness, loss of consciousness, muscle aches, sunburn-like skin changes (not all of these symptoms are necessarily present), remove the tampon and see your doctor. or go to the hospital. Let your doctor know that you are menstruating and that you are concerned about TSS.
  • Tampony higieniczne O.B. Original to wygodny w stosowaniu środek higieniczny, który pozwala czuć Ci się świeżo i pewnie podczas okresu. Zastosowano w nich system skręcanych rowków Fluid Lock, który skutecznie i efektywnie kieruje płyn do wnętrza tamponu. Rozmiar Normal najlepiej sprawdzi się przy lekko intensywnym oraz obfitym krwawieniu.
  • Zastosowanie Tampony O.B. w rozmiarze Norrmal są zalecane podczas dni o skąpym lub średnio obfitym krwawieniu.

O.B. Original Normal 32 pieces Description

Product description

Hygienic tampons O.B. Original is a convenient hygiene product that allows you to feel fresh and confident during your period. They use the Fluid Lock twisted groove system, which effectively and efficiently directs the fluid into the tampon. Normal size is best for light and heavy bleeding.

StayDry technology keeps the tampon string dry for the best feeling of freshness. O.B. Normal size can be used from the first menstruation.

Application

O.B. Norrmal size is recommended on days with light to moderately heavy bleeding.

Usage method

The first step is to find a position that is convenient for you. This could be sitting on the toilet or standing with one foot resting on the edge of the tub.

Experiment carefully to find your way to the easiest tampon application.

You can try several different methods to find the one that works best for you.

Push the tampon with your finger against the back of your vagina. If the tampon is placed correctly - in the middle of your vagina, you won't feel it at all.

If you feel a tampon, try to tweak it by pushing it a little deeper.

If you cannot position it correctly, try again.

Important tips

Remember to change tampons regularly every 4-8 hours.

Before applying a new tampon, be sure to remove the old one.

Wash your hands before and after changing a tampon.

Choose the tampon that best suits your bleeding intensity and always use the tampon with the lowest absorbency that suits your needs.

If you are using a tampon at night, apply it at bedtime and remove it in the morning as soon as you get out of bed.

Warnings If you feel unwell during your period and develop fever, vomiting, diarrhea, headache, throat, dizziness, loss of consciousness, muscle aches, sunburn-like skin changes (not all of these symptoms are necessarily present), remove the tampon and see your doctor. or go to the hospital. Let your doctor know that you are menstruating and that you are concerned about TSS.

If you have had TSS before, you should consult your doctor before reusing tampons.

Contents of the package

32 O.B. hygienic tampons Original Normal

Distributor

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warsaw

Opis produktu

Tampony higieniczne O.B. Original to wygodny w stosowaniu środek higieniczny, który pozwala czuć Ci się świeżo i pewnie podczas okresu. Zastosowano w nich system skręcanych rowków Fluid Lock, który skutecznie i efektywnie kieruje płyn do wnętrza tamponu. Rozmiar Normal najlepiej sprawdzi się przy lekko intensywnym oraz obfitym krwawieniu.

Technologia StayDry utrzymuje sznureczek tamponu w suchości dla zapewnienia jak najlepszego uczucia świeżości. Tampony O.B. w rozmiarze Normal mogą być stosowane już od pierwszej miesiączki.

Zastosowanie

Tampony O.B. w rozmiarze Norrmal są zalecane podczas dni o skąpym lub średnio obfitym krwawieniu.

Sposób użycia

Pierwszy krok to znalezienie dogodnej dla Ciebie pozycji. Może to być siedzenie na toalecie lub stanie z jedną stopą opartą na krawędzi wanny.

Ostrożnie eksperymentuj, aby znaleźć swój sposób na najłatwiejszą aplikację tamponu.

Możesz spróbować kilku różnych metod, aby znaleźć tę, która jest dla Ciebie najlepsza.

Wsuń tampon palcem, umieszczając go w tylnej części pochwy. Jeśli tampon umieszczony jest prawidłowo – w środkowej części pochwy, nie będziesz go w ogóle czuć.

Jeśli czujesz tampon, spróbuj go poprawić, wsuwając go nieco głębiej.

Jeśli nie możesz umiejscowić go poprawnie, spróbuj jeszcze raz.

Ważne wskazówki

Pamiętaj o regularnej wymianie tamponów co 4-8 godzin. 

Przed zaaplikowaniem nowego tamponu, pamiętaj o usunięciu poprzedniego.

Myj ręce przed i po wymianie tamponu. 

Wybierz tampon, który najlepiej odpowiada intensywności Twojego krwawienia i zawsze używaj tamponu o najmniejszej chłonności odpowiadającej Twoim potrzebom.

Jeśli używasz tamponu w nocy, zaaplikuj go przed snem i usuń rano, zaraz po wstaniu z łóżka.

OstrzeżeniaJeżeli podczas miesiączki poczujesz się źle i pojawi się gorączka, wymioty, biegunka, ból głowy, gardła, zawroty głowy, utrata przytomności, bóle mięśniowe, zmiany skórne przypominające oparzenie słoneczne (nie muszą wystąpić wszystkie te objawy), usuń tampon i skontaktuj się z lekarzem lub udaj się do szpitala. Poinformuj lekarza, że masz miesiączkę i, że obawiasz się TSS.

Jeśli już chorowałaś na TSS, powinnaś skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem tamponów.

Zawartość opakowania

32 tampony higieniczne O.B. Original Normal

Dystrybutor

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Details

OPC P9NJYYV
Brand
Johnson Johnson
Codes 3574661350165 (EAN)

Compare Similar Products to O.B. Original Normal 32 pieces

Compare Sellers for O.B. Original Normal 32 pieces

  • New from £15.49
Seller Ratings Warranty Returns Price Delivery Total Quantity
Dispatched from:
(279 reviews)
-
30 Days
Free Returns: No
£10.50
+£4.99 Delivery
Est. Delivery: 1st-4th Jun
£15.49
Add To Basket
Browse All Tampons

Highest Rated in Tampons

Other Popular Brand Products in Intimate Hygiene

Popular products recommended for you

Delivery Address

Sign in to view all of your delivery addresses

OR

Enter your delivery address

×

Wait! You've left
something behind...

You'll only get instant Cashback at OnBuy! Enter your email below and we'll send you a copy of your basket to save you time later.

No thanks, I'm alright for now

By entering your email address, you'll automatically be added to our database, where you can enjoy personalised Cashback offers and early access to our best deals. You can opt out of our emails at any time and we'll never share your details with anyone. Check our Privacy Policy and T&Cs to find out more.

×

Before you go...
Remember, you'll only get instant Cashback on everything at OnBuy!

Want access to personalised offers and the highest Cashback rates? Sign up to our emails below.

No thanks, I'm alright for now

You can opt out of our emails at any time and we'll never share your details with anyone. Check our Privacy Policy and T&Cs to find out more.

This page has expired.

Please refresh the page to continue shopping.

Refresh and continue