Popular
This is currently popular on OnBuy.
Traumon Gel 100mg/g Meda PainRelief Muscle Back Pain 100g

Share

Traumon Gel 100mg/g Meda PainRelief Muscle Back Pain 100g

By Mylan
New

Hurry - only 1 left in stock

Here's why you'll love OnBuy:

 • We're trusted - with over 57,000 Trustpilot reviews and an 'Excellent' rating
 • We verify all of our sellers - you can shop millions of products with confidence
 • Easy payments - all major credit cards accepted, as well as PayPal

See full product description & details

You're eligible for PayPal's 180-day Buyer Protection OnBuy has partnered with PayPal to offer you superior protection - you're eligible for 180-day PayPal Buyer Protection as standard, even if you paid by card.
Read more here.

£14.30
Fast & Free Delivery
Add to Basket
 • Secure checkout powered by PayPal
 • 30-day returns as standard OnBuy's minimum returns period is 30 days for most products. There are however some exceptions e.g. perishable goods, personalised items, digital downloads etc. Please read our T&Cs for more information.
 • Secure checkout powered by PayPal
 • 30-day returns as standard OnBuy's minimum returns period is 30 days for most products. There are however some exceptions e.g. perishable goods, personalised items, digital downloads etc. Please read our T&Cs for more information.

Hurry - only 1 left in stock

See full product description & details

Deliver to: Mainland UK

Dispatch from:

Standard (Free): Thu 30th Mar - Sat 1st Apr

Sold by: AD Health & Beauty Limited

Add to Basket
Description & Details

Summary

 • Gel Traumon in its composition contains the active substance etofenamate, which belongs to the group of the so-called non-steroidal anti-inflammatory drugs with analgesic properties
 • The medicinal product is intended for rubbing into the skin for blunt injuries, such as bruises, sprains, strains of muscles, tendons and joints.
 • It can also be used during osteoarthritis of the spine, pains in the knees and shoulders, as well as in extra-articular rheumatism and pains in the sacro-lumbar region.
 • Supports pathological changes in the periarticular soft tissues, such as bursitis, tendons, tendon sheaths, joint capsules (the so-called frozen joint) and epicondylitis.
 • Indications Blunt injuries such as bruises, sprains, strains of muscles, tendons and joints.

Traumon Gel 100mg/g Meda PainRelief Muscle Back Pain 100g Description

Traumon 100 mg / g, gel, 100 g

Product description

Gel Traumon in its composition contains the active substance etofenamate, which belongs to the group of the so-called non-steroidal anti-inflammatory drugs with analgesic properties. The medicinal product is intended for rubbing into the skin for blunt injuries, such as bruises, sprains, strains of muscles, tendons and joints. It can also be used during osteoarthritis of the spine, pains in the knees and shoulders, as well as in extra-articular rheumatism and pains in the sacro-lumbar region. Supports pathological changes in the periarticular soft tissues, such as bursitis, tendons, tendon sheaths, joint capsules (the so-called frozen joint) and epicondylitis.

Indications

Blunt injuries such as bruises, sprains, strains of muscles, tendons and joints.

Osteoarthritis of the spine, knee and shoulder joints.

Extra-articular rheumatism:

pain in the sacro-lumbar region,

lesions within the periarticular soft tissues, i.e. inflammation of the synovial bursa, tendons, tendon sheaths, joint capsules (the so-called frozen joint)

epicondylitis.

Composition

1 g of gel contains:

active ingredient: etofenamate 100 mg / g.

excipients: 30 mg propylene glycol (E 1520). carbomer, macrogol olein cetyl ether (Emulgin M8 Deo), sodium hydroxide, isopropyl alcohol, macrogol 400, propylene glycol, purified water.

Action

Anti-inflammatory, analgesic and anti-swelling.

Dosage

Use a 5 to 10 cm strip (corresponding to approximately 1.7 to 3.3 g).

Apply to the skin several times a day (3-4 times depending on the size of the pain area).

Rub into an area slightly larger than the painful area.

Treatment for blunt injuries (e.g. sports injuries) can take up to 2 weeks.

Contraindications

Allergy to any component of the drug.

Do not use in the third trimester of pregnancy.

Do not use in children and adolescents due to insufficient clinical data in these patient groups.

Storage

Store below 25ºC.

Before using the drug, check the expiry date stated on the package, do not use the drug after the expiry date.

Side effects

Possible side effects of topical administration of etofenamate:

Skin and subcutaneous tissue disorders:

Uncommon: erythema, skin burning sensation.

Very rare: dermatitis (severe itching, rash, swelling, bullous rash).

Not known: photosensitivity reaction.

Immune system disorders:

 Not known: hypersensitivity.

Interactions

No interactions have been identified when Traumon is used as prescribed.

Traumon 100 mg/ g, żel, 100 g

Opis produktu

Żel Traumon w swoim składzie zawiera substancję czynną etofenamat, która należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych o właściwościach przeciwbólowych. Produkt leczniczy przeznaczony jest do wcierania w skórę przy tępych urazach, takich jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Może być także stosowany podczas choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, bólach w kolanach i barkach również podczas reumatyzmu pozastawowego przy bólach w okolicy krzyżowo-lędźwiowych. Wspomaga zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony) i zapaleniu nadkłykci.

Wskazania

Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów.

Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych.

Reumatyzm pozastawowy:

bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej,

zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony)

zapalenie nadkłykci.

Skład

1 g żelu zawiera:

substancję czynną: etofenamat 100 mg/ g.

substancje pomocnicze: 30 mg glikolu propylenowego (E 1520). karbomer, eter makrogolu oleinocetylowy (Emulgin M8 Deo), sodu wodorotlenek, alkohol izopropylowy, makrogol 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwobrzękowe.

 

Dawkowanie

Stosować pasek o długości 5 do 10 cm (co odpowiada około 1,7 do 3,3 g).  

Stosować na skórę kilka razy na dobę (3 - 4 razy w zależności od wielkości obszaru objętego bólem).

Wcierać w powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem.

Leczenie tępych urazów (np. urazów sportowych) może trwać do 2 tygodni.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży. 

Nie stosować u dzieci i młodzieży, ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.

Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane po miejscowym podaniu etofenamatu:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: rumień, pieczenie skóry. 

Bardzo rzadko: zapalenie skóry (silny świąd, wysypka, obrzęk, wysypka pęcherzowa).

Częstość nieznana: reakcja fotouczuleniowa.

Zaburzenia układu immunologicznego:

 Częstość nieznana: nadwrażliwość.

Interakcje

Nie stwierdzono występowania żadnych interakcji, jeżeli lek Traumon jest stosowany zgodnie z zaleceniami.

Product Tags

Muscle Rub

Details

OPC P759GZ7
Brand
Mylan
Codes 7427255990192 (EAN)
Rank #4 Muscles, Bones & Joints Medication
#61 Medication
#109 Medication & Remedies
Links Muscle Rubs

Detailed Product Information

Materialpaper box
Height4cm
Length6cm
Width17cm
Colourwhite
Weight130dag

Compare Sellers for Traumon Gel 100mg/g Meda PainRelief Muscle Back Pain 100g

 • New from £14.30
Delivery to: Mainland UK
Seller Ratings Warranty Returns Price Delivery Total Quantity
Dispatched from:
(232 reviews)
-
30 Days
Free Returns: No
£14.30
Fast & Free Delivery
Est. Delivery: 30th Mar - 1st Apr
£14.30
Add To Basket
Browse All Muscles, Bones & Joints Medication

Highest Rated in Muscles, Bones & Joints Medication

Popular products recommended for you

Delivery Address

Sign in to view all of your delivery addresses

OR

Enter your delivery address

Wait! You have something in your basket!

Did you know we can save your basket and send it to you?
Simply enter your email address below.

No thanks, I'd rather miss out

This page has expired.

Please refresh the page to continue shopping.

Refresh and continue