Share

Femaltiker sm.karmelowy x 12 sasz.

By femaltiker plus
New

In stock

Here's why you'll love OnBuy:

  • We're trusted - with over 75,000 Trustpilot reviews and an 'Excellent' rating
  • We verify all of our sellers - you can shop millions of products with confidence
  • Easy payments - all major credit cards accepted, as well as PayPal

See full product description & details

2.5% Cashback
£15.99
+£4.99 Delivery
Price After Cashback £15.59 It pays to OnBuy it! You get instant Cashback on everything you buy As soon as you've earnt it, you can spend it! Use it on your next order, save it or withdraw it It's as simple as that! No codes, no catches and no cost to you Find out more
£0.40 instant Cashback on this item
+£4.99 Delivery
30 Day returns
2.5% Cashback
Add to Basket

In stock

See full product description & details

Delivery: Standard (£4.99): Sat 29th Jun - Tue 2nd Jul

Sold by: IBAHSTORE.COM

Add to Basket

Compare Similar Products to Femaltiker sm.karmelowy x 12 sasz.

Description & Details

Summary

  • Femaltiker Plus with caramel flavor is food for special medical purposes for the dietary management of breastfeeding women in the case of: real food shortages, problems with inducing or maintaining lactation, low weight gain of the infant related to insufficient amount of food and / or its too low nutritional value due to poor nutritional status of the nursing woman.
  • energy value 126 kJ / 30 kcal, fat 0 g, including saturated fatty acids 0 g; carbohydrates 7 g, including sugars 4.3 g; fiber 0.1 g; protein 0.2 g; salt 0 g, vitamin B6 2.5 mg; FolActiv folates 200 µg; vitamin B 12 2.8 µg, choline 100 mg, barley malt 4.8 g, barley beta-glucan min. 300 mg, lemon balm dry extract 80 mg. 2 sachets contain: energy value 252 kJ / 59 kcal, fat 0 g, including saturated fatty acids 0 g; carbohydrates 14 g, including sugars 8.6 g; fiber 0.2 g;
  • Due to the mechanism of action, it is recommended to consume the product 30 minutes to 1 hour before planned feeding or pumping. Before starting the preparation of the solution, wash your hands and the utensils you are going to use. Dissolve the contents of the sachet in approx. 150 ml of cool or warm milk and mix thoroughly until completely dissolved. In the case of cow's milk allergy or intolerance, the solution may be prepared on the basis of vegetable drinks,
  • Usage method Due to the mechanism of action, it is recommended to consume the product 30 minutes to 1 hour before planned feeding or pumping. Before starting the preparation of the solution, wash your hands and the utensils you are going to use. Dissolve the contents of the sachet in approx. 150 ml of cool or warm milk and mix thoroughly until completely dissolved. In the case of cow's milk allergy or intolerance,
  • Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i spo Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono problemów z laktacją lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.sobu użycia zamieszczonymi na opakowaniu oraz w ulotce.

Femaltiker sm.karmelowy x 12 sasz. Description

Important tips
Net content
Manufacturer
Product description

Femaltiker Plus with caramel flavor is food for special medical purposes for the dietary management of breastfeeding women in the case of:

    real food shortages,
    problems with inducing or maintaining lactation,
    low weight gain of the infant related to insufficient amount of food and / or its too low nutritional value due to poor nutritional status of the nursing woman.

The preparation is intended in particular for use in the early stages of lactation and in the event of problems with its maintenance and allows for the delivery of special nutrients that allow the proper nourishment of the breastfeeding woman's body. The product contains short malted barley malt, which is a source of protein and carbohydrates. Its special formula and the appropriate technological process of preparation allow obtaining barley malt with better digestibility and availability, as well as a richer nutritional composition. Barley malt was included in the protocol of dietary management in stimulation of lactation in the case of a real maternal shortage of nutrition found by a specialist. The Femaltiker Plus formula has been additionally enriched with choline and folates (in the form of folic acid and FolActiv calcium L-methylfolate), vitamins B6 and B12.

Femaltiker Plus is a nutritionally incomplete food that cannot be used as the sole source of food.
Application

Food for special medical purposes for the dietary management of lactation problems.
Recommended intake

    Women during lactation: 1-2 sachets a day during a meal, unless your doctor or lactation specialist recommends otherwise.

 
Usage method

    Due to the mechanism of action, it is recommended to consume the product 30 minutes to 1 hour before planned feeding or pumping.
    Before starting the preparation of the solution, wash your hands and the utensils you are going to use.
    Dissolve the contents of the sachet in approx. 150 ml of cool or warm milk and mix thoroughly until completely dissolved.
    In the case of cow's milk allergy or intolerance, the solution may be prepared on the basis of vegetable drinks, e.g. barley, soybean, rice, oat, spelled or possibly water.
    The preparation can also be mixed with natural or flavored yoghurt.
    It is recommended to start using the preparation from the second day after childbirth.

Ingredients

Femaltiker formula (barley malt, barley beta-glucan, lemon balm dry extract (Melissa officinalis), natural flavor: caramel, choline bitartrate, pyridoxine hydrochloride, calcium L-methylfolate, pteroylmonoglutamic acid, cyanocobalamin.

 

100 g of the product contains:

    energy value 1637 kJ / 385 kcal,
    fat 0.1 g, including saturated fatty acids 0.1 g; carbohydrates 93 g, including sugars 56 g; fiber 1.5 g; protein 3 g; salt 0 g,
    vitamin B6 37.3 mg; FolActiv folates 3 mg; vitamin B 12 41.8 µg, choline 1.5 g, barley malt 71.6 g, barley beta-glucan min, 4.5 g, lemon balm dry extract 1.2 g.

1 sachet contains:

    energy value 126 kJ / 30 kcal,
    fat 0 g, including saturated fatty acids 0 g; carbohydrates 7 g, including sugars 4.3 g; fiber 0.1 g; protein 0.2 g; salt 0 g,
    vitamin B6 2.5 mg; FolActiv folates 200 µg; vitamin B 12 2.8 µg, choline 100 mg, barley malt 4.8 g, barley beta-glucan min. 300 mg, lemon balm dry extract 80 mg.

2 sachets contain:

    energy value 252 kJ / 59 kcal,
    fat 0 g, including saturated fatty acids 0 g; carbohydrates 14 g, including sugars 8.6 g; fiber 0.2 g; protein 0.5 g; salt 0 g,
    vitamin B6 5 mg; FolActiv folates 400 µg; vitamin B 12 5.6 µg, choline 200 mg, barley malt 9.6 g, barley beta-glucan min. 600 mg, lemon balm dry extract 160 mg.

Contraindications

    Do not use in case of hypersensitivity to any of the ingredients of the preparation.
    The product contains cereals that are a source of gluten (from barley malt).

Important tips

    The product should be used under medical supervision.
    The preparation is not intended for parenteral use.
    The product cannot be used as the only source of nourishment.
    Do not use in people who have no problems with lactation or there are no medical indications for its use.
    Before using the preparation, read the information on the recommended intake and use provided on the packaging and in the leaflet.
    The doctor may recommend the period of taking and a portion of the preparation individually tailored to the dietary needs.
    Store in a dry place at a room temperature of 15-25 ° C, out of the reach and sight of young children.

Net content

80.4 g (12 sachets)
Manufacturer
NutroPharma Sp. z o.o.
ul. Unity 10A
05-506 Lesznowola

Ważne wskazówki
Zawartość netto
Producent
Opis produktu

Femaltiker Plus o smaku karmelowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u kobiet karmiących piersią w przypadku:

    rzeczywistych niedoborów pokarmu,
    problemów z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji,
    niskiego przyrostu wagowego niemowlęcia związanego z niedostateczną ilością pokarmu i/ lub jego zbyt niską wartością odżywczą spowodowaną złym stanem odżywienia kobiety karmiącej.

Preparat przeznaczony jest w szczególności do stosowania w początkowym etapie laktacji oraz w przypadku pojawienia się problemów z jej utrzymaniem i pozwala na dostarczenie specjalnych składników odżywczych, pozwalających na właściwe odżywienie organizmu kobiety karmiącej piersią. Produkt zawiera krótko słodowany słód jęczmienny, będący źródłem białka i węglowodanów. Jego specjalna formuła i odpowiedni proces technologiczny przygotowania pozwala na otrzymanie słodu jęczmiennego o lepszej przyswajalności i dostępności, a także bogatszym składzie odżywczym. Słód jęczmienny został włączony do protokołu postępowania dietetycznego w stymulacji laktacji w przypadku stwierdzonego przez specjalistę rzeczywistego niedoboru pokarmu u matki. Formuła Femaltiker Plus została dodatkowo wzbogacona o cholinę oraz foliany (w postaci kwasu foliowego i L-metylofolianu wapnia FolActiv), witaminy B6 i B12.

Femaltiker Plus to żywność niekompletna pod względem odżywczym, która nie może być stosowana jako wyłączne źródło pożywienia.
Zastosowanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w problemach z laktacją.
Zalecane spożycie

    Kobiety w okresie laktacji: 1-2 saszetki dziennie w trakcie posiłku o ile lekarz lub specjalista laktacyjny nie zaleci inaczej.

 
Sposób użycia

    Ze względu na mechanizm działania zaleca się spożywanie produktu 30 minut do 1 godziny przed planowanym karmieniem lub odciąganiem pokarmu.
    Przed rozpoczęciem przygotowywania roztworu należ umyć ręce oraz naczynia, które mają zostać użyte.
    Zawartość saszetki rozpuścić w ok. 150 ml chłodnego lub ciepłego mleka i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.
    W przypadku alergii lub nietolerancji mleka krowiego roztwór może zostać przygotowany na bazie napojów roślinnych np. jęczmiennego, sojowego, ryżowego, owsianego, orkiszowego lub ewentualnie wody.
    Preparat można również wymieszać z jogurtem naturalnym lub smakowym.
    Zaleca się rozpoczęcie stosowania preparatu od drugiej doby po porodzie.

Składniki

Formuła Femaltiker (słód jęczmienny, beta-glukan z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy (Melissa officinalis), aromat naturalny: karmel, dwuwinian choliny, chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

 

100 g produktu zawiera:

    wartość energetyczna 1637 kJ/ 385 kcal,
    tłuszcz 0,1 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g; węglowodany 93 g, w tym cukry 56 g; błonnik 1,5 g; białko 3 g; sól 0 g,
    witamina B6 37,3 mg; foliany FolActiv 3 mg; witamina B 12 41,8 µg, cholina 1,5 g, słód jęczmienny 71,6 g, beta-glukan z jęczmienia min, 4,5 g, suchy wyciąg z melisy 1,2 g.

1 saszetka zawiera:

    wartość energetyczna 126 kJ/ 30 kcal,
    tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g; węglowodany 7 g, w tym cukry 4,3 g; błonnik 0,1 g; białko 0,2 g; sól 0 g,
    witamina B6 2,5 mg; foliany FolActiv 200 µg; witamina B 12 2,8 µg, cholina 100 mg, słód jęczmienny 4,8 g, beta-glukan z jęczmienia min. 300 mg, suchy wyciąg z melisy 80 mg.

2 saszetki zawierają:

    wartość energetyczna 252 kJ/ 59 kcal,
    tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g; węglowodany 14 g, w tym cukry 8,6 g; błonnik 0,2 g; białko 0,5 g; sól 0 g,
    witamina B6 5 mg; foliany FolActiv 400 µg; witamina B 12 5,6 µg, cholina 200 mg, słód jęczmienny 9,6 g, beta-glukan z jęczmienia min. 600 mg, suchy wyciąg z melisy 160 mg.

Przeciwwskazania

    Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
    Produkt zawiera zboża będące źródłem glutenu (ze słodu jęczmiennego).

Ważne wskazówki


    Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i spo    Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
    Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
    Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
    Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono problemów z laktacją lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.sobu użycia zamieszczonymi na opakowaniu oraz w ulotce.
    Lekarz może zalecić okres przyjmowania oraz porcję preparatu indywidualnie dopasowane do potrzeb dietetycznych.
    Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 15-25°C, w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.

Zawartość netto

80,4 g (12 saszetek)
Producent
NutroPharma Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola

Details

OPC P7N7JM8
Brand
femaltiker plus
Codes 5907513003625 (EAN)
Rank #3 Breastfeeding Nipple Shields
#44 Breastfeeding Supplies
#403 Baby Nursing & Feeding Supplies

Compare Similar Products to Femaltiker sm.karmelowy x 12 sasz.

Compare Sellers for Femaltiker sm.karmelowy x 12 sasz.

  • New from £20.98
Seller Ratings Warranty Returns Price Delivery Total Quantity
Dispatched from:
(288 reviews)
-
30 Days
Free Returns: No
£15.99
+£4.99 Delivery
Est. Delivery: 29th Jun - 2nd Jul
£20.98
Add To Basket
Browse All Breastfeeding Nipple Shields

Highest Rated in Breastfeeding Nipple Shields

Popular products recommended for you

Delivery Address

Sign in to view all of your delivery addresses

OR

Enter your delivery address

×

Wait! You've left
something behind...

You'll only get instant Cashback at OnBuy! Enter your email below and we'll send you a copy of your basket to save you time later.

No thanks, I'm alright for now

By entering your email address, you'll automatically be added to our database, where you can enjoy personalised Cashback offers and early access to our best deals. You can opt out of our emails at any time and we'll never share your details with anyone. Check our Privacy Policy and T&Cs to find out more.

×

Before you go...
Remember, you'll only get instant Cashback on everything at OnBuy!

Want access to personalised offers and the highest Cashback rates? Sign up to our emails below.

No thanks, I'm alright for now

You can opt out of our emails at any time and we'll never share your details with anyone. Check our Privacy Policy and T&Cs to find out more.

This page has expired.

Please refresh the page to continue shopping.

Refresh and continue